Пошук

Порядок зарахування до місцевих бюджетів 5 відс. акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Дата: 14.06.2022 11:41
Кількість переглядів: 180

 Фото без описуЗ метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та врахування у податковій звітності норм Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі - Закон № 1914),

від 15.02.2022 № 2042-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (далі - Закон № 2042), від 01.04.2022 № 2173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» (далі - Закон №2173) до внесення відповідних змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841) (далі - декларація акцизного податку), й набрання ними чинності ДПС України повідомляє таке.

Законом України від 21 квітня 2022 року № 2218-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» датою введення в дію змін до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями (далі - БКУ) щодо впровадження в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів 5 відс. акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сплачується їх імпортерами й виробниками визначено 01 травня 2022 року.

З внесенням змін до БКУ з 01 травня 2022 року набувають чинності окремі норми Закону № 1914-ІХ в частині перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплачувати 5 відс. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідно до пункту 40 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) тимчасово, до 01 січня 2023 року, сплата акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 01 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 01 квітня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 01 квітня 2022 року.

Враховуючи зазначене, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі:

з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах — сплачується виробниками та імпортерами при їх реалізації, починаючи з 01 травня 2022 року;

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до 01 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 01 квітня 2022 року, тимчасово, до 01 січня 2023 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 01 квітня 2022 року та сплачується суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі з обсягів реалізованих підакцизних товарів. При цьому останній звітний період за який сплачується податок - грудень 2022 року.

Якщо до 01 січня 2022 року податковий обов’язок декларувати максимальні роздрібні ціни стосувався лише сигарет з фільтром та без фільтру, то з набуттям чинності Закону № 1914, цей податковий обов’язок розповсюджується на усі тютюнові вироби, а також на рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Оскільки з 01 травня 2022 року виробники та імпортери є платниками 5 відс. акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені з 01 квітня 2022 року та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які вироблені з 01 січня 2022 року, то, починаючи з 01 травня 2022 року слід дотримуватися наступних рекомендацій.

І. При визначенні бази оподаткування при розрахунку податкового зобов’язання зі сплати 5 відс. акцизного податку:

виробники та імпортери враховують вартість реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені з 01 квітня 2022 року, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які вироблені з 01 січня 2022 року;

СГ роздрібної торгівлі враховують лише вартість реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені до 01 квітня 2022 року;

  1. При здійсненні продажу підакцизних товарів у роздрібній торгівлі,

СГ роздрібної торгівлі продовжують враховувати вимоги підпункту 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 Кодексу стосовно реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, в тому числі сплаченого виробниками та імпортерами таких підакцизних товарів.

  1.  Ведення окремого обліку тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну залежно від дати їх виробництва, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме:

виробникам та/або імпортерам, СГ оптової торгівлі - разом із даними щодо кількості та вартості продукції, реалізованої починаючи з 01 травня 2022 року, у первинних супровідних документах (товарно-транспортні накладні та інші) необхідно також зазначати дату її виробництва (або відмітку щодо вироблення тютюнових виробів до або після 01 квітня 2022 року) та максимальну роздрібну ціну;

СГ роздрібної торгівлі - окреме відображення в бухгалтерському обліку та обліку у місці торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до та після 01 квітня 2022 року, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах виготовлених до та з 01 січня 2022 року.

  1. При поданні декларації акцизного податку в частині акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (розділ Д) до внесення змін до форми декларації акцизного податку та набрання ними чинності слід опрацювати здійснення декларування податкових зобов’язань із урахуванням особливостей, які передбачені для таких платників акцизного податку:

СГ роздрібної торгівлі при складанні додатку 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарі» до декларації акцизного податку мають дотримуватися визначення бази оподаткування - лише вартість реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені до 01 квітня 2022 року, а також рекомендації, щодо декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у разі виявлення платником втрат (нестач), зазначених у абзаці дев’ятнадцятому підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, були надані в листі ДПС від 02.02.2022 №209/99-00-21-03-03-07;

виробникам та імпортерам, які подають декларацію акцизного податку за основним місцем обліку, при заповненні та поданні в електронному вигляді такої декларації за діючою формою (до внесення до відповідних змін до форми декларації) рекомендується:

у розділі Д декларації акцизного податку в рядку ДІЛ вказувати «1111111111»- умовний код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ та суму акцизного податку;

у додатку 6 вказувати «1111111111» - умовний код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ та заповнювати рядок «1.4» щодо обчислення суми податкового зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що підлягає сплаті до бюджету (грн) та рядок «Усього»;

у додатку 10 до декларації акцизного податку розшифрувати дані наведені у додатку 6, а саме відобразити окремими рядками за кожною власною назвою та встановлених максимальних роздрібних цін (зразок для заповнення додається):

«Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)» зазначається перелік підакцизних товарів за власною назвою із зазначенням вмісту продукції (ваги нетто, обсягу) в одиниці товару, які реалізуються виробниками та/або імпортерами у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами;

«МРЦ з урахуванням акцизного податку та ПДВ» зазначаються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником/імпортером в установленому порядку, з урахуванням акцизного податку та податку на додану вартість, без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

«Кількість реалізованого товару» зазначається за кожною власною назвою кількість у штуках тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на які встановлено максимальні роздрібні ціни, реалізованих виробниками та/або імпортерами суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами та/або через місця роздрібної торгівлі.

V. Щодо перерахування 5 відс. акцизного податку з роздрібного продажу за кодом бюджетної класифікації

14040200 - СГ роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а саме лікеро- горілчаної продукції, виноробної продукції, пива, а також тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до 01 квітня 2022 року, у тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих до 01 квітня 2022 року кінцевим споживачам (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Кодексу);

14040100 (на рахунки, відкриті Державною казначейською службою України для даного виду платежу) - виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Кодексу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних